Werkgroep verkeersveiligheid Koningin Emmalaan

Werkgroep verkeersveiligheid Koningin Emmalaan

In samenwerking met diverse andere belangengroepen neemt VVN Leerdam sinds eind 2016 deel aan een werkgroep, gericht op verbetering van de verkeersveiligheid op en rondom de Koningin Emmalaan in Leerdam.

Vooralsnog zijn hiervoor de volgende “bouwstenen” geformuleerd, waarmee de werkgroep aan de slag kan:

 1. Fietspad in twee richtingen doortrekken aan de zuidzijde.
 2. Fietspad in 1 richting aanleggen aan de noordzijde tussen de Waterloop en de bocht waar een fietsoversteek zou moeten worden aangelegd.
 3. Uitbuiging van het fietspad bij de Oranje Nassaulaan rechttrekken.
 4. Een middengeleider en/of plateau ter hoogte van de Waterloop.
 5. Verbeteren van de zichtbaarheid bij de oversteken.
 6. Verminderen van het aantal bushaltes.
 7. Visueel inrichten als 30km-straat.
 8. Ontmoedigen vrachtverkeer.
 9. Doortrekken van het fietspad aan de zuidzijde tot aan de rotonde.
 10. Snelheidsremmers aan het begin van de Emmalaan (komend vanaf de Diefdijk).
 11. Verkeersgedrag/educatie.

Tevens houdt de werkgroep zich bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden en het concretiseren van de plannen voor de Rondweg Oost.

 

Trefwoorden

verkeersveiligheid