Verkeersexamen op de fiets

VVN praktisch Verkeersexamen | Leerdam
Ieder jaar in april doen kinderen uit groep 6, 7 of 8 van basisscholen uit Leerdam en omstreken mee aan het VVN theoretisch Verkeersexamen, waarin de kennis en het inzicht in verkeer en veilig gedrag getoetst worden. Omdat ook het juist toepassen van de verkeersregels en veilig verkeersgedrag op de fiets zeer belangrijk zijn, organiseren we voor hen daarna het VVN praktisch Verkeersexamen (op de fiets).

Hieraan mogen alle kinderen uit groep 6 en 7 deelnemen, maar ook díe kinderen uit groep 8 die het examen herkansen of door omstandig- heden niet eerder hebben deelgenomen (bijv. door ziekte of een afgekeurde fiets). Wel moet eerst het theoretisch examen zijn behaald! Oefen daarom hier met examens van voorgaande jaren.

Verder staat het VVN praktisch Verkeersexamen open voor maatschappelijke organisaties als SamenDoen, dat o.a. fietslessen voor allochtone vrouwen organiseert.

VVN Programma op de examendag

Vanaf 9:00 uur gaat iedere 90 seconden een kandidaat op weg over de examenroute, net zolang tot ze allemaal geweest zijn. Om dit mogelijk te maken, wordt iedereen DEFINITIEF op de volgende tijden op het Dr. Reilinghplein verwacht:

8:15 uur: Alle vrijwilligers voor de hele dag en ochtend
8:45 uur: Calvijnschool (Leerdam)
9:30 uur: OBS Het Mozaïek (Leerdam)
9:55 uur: OBS De Hobbitstee (Leerdam)
11:00 uur: CBS Klim Op (Leerdam)
11:30 uur: Alle vrijwilligers voor alleen de middag
11:35 uur: CBS Juliana (Leerdam)
12:10 uur: JPS De Wilgenhoek (Leerdam)
12:35 uur: RKBS Floris Radewijnsz (Leerdam)
13:15 uur: OBS De Sterrenkijker (Kedichem)
13:35 uur: CBS Koningin Wilhelmina (Leerdam)
14:10 uur: Noachschool (Schoonrewoerd)

Deze tijden worden mede door de groepsgrootte per school bepaald, zodat slechts met toestemming van VVN Leerdam onderling kan worden geruild. Het examen eindigt tussen 14:00 en 15:00 uur, tenzij het programma onvoorzien iets uitloopt.

De observatieposten zijn continu bemand door vrijwilligers, die ter plaatse van koffie worden voorzien (en 'voltijders' ook van lunch). Bij goed weer en een vlot verloop van het examen kan evt. een kleine (lunch)pauze van 10 minuten worden ingelast.