Informatie voor scholen

Aanmelding school
Vanaf de laatste week van de zomervakantie tot eind oktober kunnen alle basisscholen uit Leerdam e.o. zich aanmelden voor het eerstvolgende VVN praktisch Verkeersexamen.

Registratie kandidaten en contactpersonen
Om (gegevens over) de kandidaten en contactpersonen te registreren, ontvangt iedere school toegang tot een 'Google Spreadsheet' waarin ook de herexamenkandidaten genoteerd staan. Uiterlijk 15 maart dient de registratie voltooid te zijn, maar de resultaten van de fietskeuring op school en van het VVN schriftelijk Verkeersexamen kunnen op de dag van de betreffende activiteit geregistreerd worden.

Vrijwilligers
Zodra alle scholen zijn aangemeld, wordt het minimum aantal vrijwilligers bekend gemaakt dat iedere deelnemende school beschikbaar moet stellen voor de gehele duur van het VVN praktisch Verkeersexamen. Dit aantal wordt vastgesteld o.b.v. het aantal observatieposten en de groepsgrootte en 'vrijwilligershistorie' van iedere deelnemende school. Tot slot kan dit aantal (naar boven toe) bijgesteld worden a.g.v. een afwijkende registratie van kandidaten.

Voor een vrijwilliger die op de examendag slechts tijdelijk kan helpen, dient uw school zelf een extra vrijwilliger te vinden die de resterende examendag voor z'n rekening neemt. Beide vrijwilligers dienen daarbij ter plaatse zo'n 15 minuten samen door te brengen om de werkzaamheden zorgvuldig - met de nodige uitleg en inwerktijd - onderling over te kunnen dragen, terwijl de examenkandidaten voorbij fietsen. Overigens blijft per observatiepost minstens één 'voltijds' vrijwilliger noodzakelijk; houd hier goed rekening mee!

Uiterlijk 15 maart dienen alle vrijwilligers zichzelf aan te melden. In de gedeelde 'Google Spreadsheet' kan uw school de 'eigen' aangemelde vrijwilligers raadplegen. TIP: Zoek de vrijwilligers ook onder grootouders, vrienden en middelbare scholen in de buurt.

Fietskeuring
Uiterlijk twee weken vóór het VVN praktisch Verkeersexamen dienen de fietsen van de kandidaten op school te zijn gekeurd aan de hand van het VVN fietscontroleformulier en de resultaten te worden geregistreerd in de gedeelde 'Google Spreadsheet'. Eventuele gebreken aan de fiets kunnen vervolgens nog tijdig worden hersteld.

Bij de start van het examen worden de fietsen namelijk gecontroleerd, waarna alleen kandidaten met een goedgekeurde fiets mogen deelnemen! Gebreken aan de fiets kunnen dan niet meer hersteld worden en er worden ook geen reservefietsen beschikbaar gesteld! Kortom, de controle zal strenger zijn dan scholen in het verleden hebben ervaren.

Examenroute
Het examen wordt ieder schooljaar over een nieuwe route afgelegd. Deze route, met situaties die kenmerkend zijn voor Leerdam, wordt met borden aangegeven en zo'n 6 weken vóór het examen gepubliceerd. Zo kan de examenroute op school nog in de verkeerslessen verwerkt worden en kunnen de kandidaten er mee gaan oefenen. Een kandidaat die desondanks onzeker blijft over de te volgen route, mag deze gerust bij een observatiepost navragen (herkenbaar aan de gele VVN-hesjes).

Groepsinstructie vooraf
Op de examenlocatie is er geen gelegenheid (meer) om alle kandidaten uitvoerig van uitleg en instructie te voorzien. Deze dient dan ook vooraf op school gegeven te worden. De leerkracht kan hiervoor gebruik maken van een presentatie (zie hiernaast) en diverse (route)informatie die zo'n 6 weken vóór het examen hier gepubliceerd wordt.

Verkeersdiploma's
Na het succesvol afleggen van het gehele VVN Verkeersexamen krijgen alle scholen de uit te reiken VVN Verkeersdiploma's compleet ingevuld en ondertekend aangeleverd. Hiervoor is het wel van belang dat: (i) de persoonsgegevens en resultaten van de examenkandidaten tijdig en correct worden geregistreerd in de gedeelde 'Google Sheet' en (ii) uiterlijk op de examendag alle blanco verkeersdiploma’s in een gesloten envelop bij VVN Leerdam worden ingeleverd (per post of bij het verzamelpunt)!