Informatie voor vrijwilligers

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage! Het VVN praktisch Verkeersexamen is zonder hen niet mogelijk. Zij voorkomen dat de kandidaten op een onveilige fiets aan het examen deelnemen, repareren eventuele kleine gebreken en/of beoordelen met behulp van een lijst de verrichtingen van de kandidaten tijdens het examen.

Om een vrijwilliger goed hierop voor te bereiden, is op deze website allerlei praktische informatie beschikbaar gesteld. Verder wordt vlak vóór het examen een bijeenkomst georganiseerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden tijdens het examen. Op de examendag is hier namelijk onvoldoende tijd voor. Waar en wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt, kunt u in de agenda rechts terugvinden. Houdt deze avond dus vrij en kom ook!

Op de dag van het examen wordt u vroeg op het verzamelpunt verwacht. Daar ontvangt u het benodigde materiaal, worden de observatieposten definitief verdeeld (twee vrijwilligers per controlepost) en kunt u zo snel mogelijk naar uw standplaats. Vervolgens rijdt regelmatig iemand langs de examenroute om versnaperingen te verstrekken en eventuele vragen te beantwoorden. Het examen volgt overigens een continurooster, zonder een echte (geplande) pauze voor de vrijwilligers.

Komt u op de examendag slechts tijdelijk helpen? Regel dan a.u.b. zelf een andere vrijwilliger die de resterende examenduur voor z'n rekening neemt. Reserveer daarbij 15 minuten om samen ter plaatse de werkzaamheden zorgvuldig -met de nodige uitleg en 'inwerktijd'- over te dragen terwijl de examenkandidaten voorbij blijven fietsen.

ZELF MEENEMEN:WORDT VOOR GEZORGD:
  • Een geschikte stoel
  • Schrijfmateriaal
  • Voldoende warme kleding
  • Paraplu / regenkleding (zo nodig)
  • Complete routebeschrijving
  • Observatielijsten, e.d.
  • Goed herkenbare VVN-hesjes
  • Telefoonnr. van de organisatie
  • Koffie / thee / lunchpakket*
* Een lunchpakket wordt alleen aan 'voltijds' vrijwilligers beschikbaar gesteld. Met welke allergieën of diëten moeten we overigens eventueel rekening houden?

Ergens op de examenroute klonteren kandidaten vaak samen. Vrijwilligers op de observatieposten mogen hen dan even staande houden en volgens hun startnummer weer één voor één laten vertrekken. Op bepaalde locaties worden vrijwilligers speciaal hiervoor aangewezen.

Vlak nadat de laatste kandidaat de examenroute heeft afgelegd, ontvangen alle vrijwilligers hiervan bericht en mogen zij al het verstrekte materiaal weer bij het verzamelpunt inleveren. Vervolgens kunnen de examenresultaten worden berekend en zo spoedig mogelijk via de scholen bekend worden gemaakt.

VVN Programma op de examendag

Vanaf 9:00 uur gaat iedere 90 seconden een kandidaat op weg over de examenroute, net zolang tot ze allemaal geweest zijn. Om dit mogelijk te maken, wordt iedereen DEFINITIEF op de volgende tijden op het Dr. Reilinghplein verwacht:

8:15 uur: Alle vrijwilligers voor de hele dag en ochtend
8:45 uur: Calvijnschool (Leerdam)
9:30 uur: OBS Het Mozaïek (Leerdam)
9:55 uur: OBS De Hobbitstee (Leerdam)
11:00 uur: CBS Klim Op (Leerdam)
11:30 uur: Alle vrijwilligers voor alleen de middag
11:35 uur: CBS Juliana (Leerdam)
12:10 uur: JPS De Wilgenhoek (Leerdam)
12:35 uur: RKBS Floris Radewijnsz (Leerdam)
13:15 uur: OBS De Sterrenkijker (Kedichem)
13:35 uur: CBS Koningin Wilhelmina (Leerdam)
14:10 uur: Noachschool (Schoonrewoerd)

Deze tijden worden mede door de groepsgrootte per school bepaald, zodat slechts met toestemming van VVN Leerdam onderling kan worden geruild. Het examen eindigt tussen 14:00 en 15:00 uur, tenzij het programma onvoorzien iets uitloopt.

De observatieposten zijn continu bemand door vrijwilligers, die ter plaatse van koffie worden voorzien (en 'voltijders' ook van lunch). Bij goed weer en een vlot verloop van het examen kan evt. een kleine (lunch)pauze van 10 minuten worden ingelast.